​Timpanogram tipleri araştırmalarla sağlıklı bireylerden elde edilen verilere göre belirlenmektedir. Tek frekans timpanometri ölçümleri (226 Hz, 1000 Hz vb.) statik komplians, timpanometrik tepe basıncı, dış kulak yolu volümü, timpanometrik genişlik gibi parametrelerle birlikte değerlendirilir. Klinikler farklı araştırmaları ya da kendi k...